PUBLICATIONS

Suggesties voor de economische inschatting van de optimale dijknormering

Koks, E., and Husby, T.

Voor het Deltaprogramma 2015 zijn er nieuwe waterveiligheidsnormen opgesteld, die de gewenste hoogte en sterkte van de ­dijken vaststellen. Een belangrijke basis voor deze normen zijn de kosten-batenanalyses, waarbij er uitgebreid is gekeken naar de ­verschillende factoren achter de risico’s van de economische ­schade. Hoe kan de optimale dijkhoogte nog beter ingeschat ­worden?

Koks, E., and Husby, T., (2018). Suggesties voor de economische inschatting van de optimale dijknormering (Suggestions for the economic assessment of the optimal dike failure probabilities). Economische Statistische Berichten103 (4759).

RESEARCH THEMES

ENERGY
TRANSPORT
WATER
DIGITAL COMMUNICATIONS
DEMOGRAPHICS
URBAN DEVELOPMENT
ECONOMICS
INFRASTRUCTURE
GOVERNANCE
NISMOD
RISK AND
RESILIENCE
RESEARCH SOFTWARE ENGINEERING
DATABASES